תקנון

תקנון האתר

כללי ותנאי השימוש באתר

 1. ברוכים הבאים לאתר של "תבלינסקי" (להלן: "האתר") על רשת האינטרנט המהווה חנות וירטואלית ומשמש לרכישת מוצרים. האתר מנוהל ומופעל על ידי צוות "תבלינסקי" ו/או איריס גדידי.

 2. לפני כניסה לאתר זה ו/או לפני שימוש באתר נא קרא בעיון את האמור להלן:

  הכניסה לאתר ו/או השימוש באתר לרבות הזמנות מוצרים שנעשו באמצעות האתר כפופים להוראות תקנון האתר המפורט להלן.

  הכניסה לאתר ו/או השימוש באתר מהווים הסכמה לתנאי התקנון המפורטים להלן והתחייבות לפעול על פיהם.

 3. יודגש, כי כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי קרא את תקנון האתר, הבין אותו והסכים לו, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון זה.

 4. אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו של תקנון זה הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר. התקנון עשוי להשתנות מעת לעת על ידי תבלינסקי לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 1. תקנון האתר יהווה את הבסיס המשפטי לכל דיון בין הגולש/משתמש/מזמין/לקוח (להלן: "משתמש") לבין החברה ו/או מפעילת האתר.

 2. הוראות תקנון זה יחולו על כל גלישה באתר ו/או שימוש באתר ו/או רכישה באמצעות ו/או בקשר לאתר.

 3. תוכן האתר ותקנון זה מיועדים לנשים וגברים כאחד. ניסוח בלשון זכר או נקבה נועד לנוחות הקריאה בלבד.

 4. כל תנאי מתנאי תקנון זה הינו מצטבר, משלים ו/או חלופי לכל תנאי אחר מתנאי התקנון, בין אם נאמר הדבר במפורש ובין אם לאו, הכל לפי הקשר הדברים ו/או הדבקם. בכל מקרה אין בתנאי אחד כדי לפגוע במשנהו.

 5. בכל שאלה, הערה או בעיה הנוגעות לאתר של תבלינסקי ולפעילותו, ניתן לפנות לשירות הלקוחות בדואר אלקטרוני co.il@gmail.com או בטלפון שמספרו -03-6721818.

 6. נציגי שרות לקוחות ישמחו לעמוד לשירותכם בכל שאלה הנוגעת לתהליך הרכישה ובכל נושא אחר על מנת להנעים את חווית הרכישה ולהפכה לפשוטה ומהירה.

 7. גלישה ו/או כל פעולה באתר מהווה את הסכמת המשתמש לאמור בתקנון זה.

 8. תבלינסקי שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ולשנות את התקנון מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי, וזאת ללא כל צורך במתן הודעה מוקדמת. מובהר בזאת, כי למזמינים ולמשתמשים באתר, לא תהא כל טענות/ו/או תביעות כלפי תבלינסקי, בגין עדכון ו/או שינוי כאמור. הנכם מתבקשים מעת מעת כאשר אתם מבצעים קניות באתר לקרוא את התקנון.

 9. מועד תחילת החלתו של העדכון ו/או השינוי יחול בעת פרסומו של נוסח התקנון המעודכן באתר, וכל פעולה שתבוצע באתר לאחר הפרסום כאמור, תהיה כפופה לתקנון המעודכן.

 10. "תבלינסקי" רשאית לשנות ו/או להפסיק, לפי שיקול דעתה הבלעדי בכל עת את פעילות האתר שלה וזאת ללא כל צורך במתן הודעה מוקדמת לכך.

בתקנון זה תהא למונחים המפורטים להלן המשמעות הרשומה לצדם:

 1. "האתר" – לרבות כל חלק ממנו.

 2. "מפעילי האתר" – בעלי האתר ו/או מנהלי האתר ו/או מתכנני האתר ו/או מתחזקי האתר ו/או מפעילת האתר.

 3. "תוכן" – תוכנות, קבצים, נתונים, חומר המוצג באתר באופן כל שהוא (טקסט, תמונה, ציור, גרפיקה, וידאו, אודיו וכו'), פרסומות, מידע, הודעות, מודעות, כתבות, סקירות, טקסטים, קישורים, באנרים, יצירות, גרפיקה, תמונות, ציורים, צילומים, המלצות, המלצות גולשים, ביקורות, חוות דעת – לרבות כל חלק מהם.

 4. "תוכן מזיק" – לרבות תוכן שיש בו עובדות לא נכונות או לא מדויקות ו/או שפרסומו אינו חוקי ו/או מזיק ו/או פוגעני ו/או גזעני ו/או מסית ו/או מטריד ו/או מקנטר ו/או מעליב ו/או שיש בו משום לשון הרע ו/או פוגע בזכויות ו/או פוגע בזכויות קניין רוחני ו/או פוגע במוסר ו/או פוגע בטעם הטוב ו/או פוגע בשמו הטוב ו/או במוניטין של אדם או גוף זה או אחר ו/או פוגע בפרטיות של אדם ו/או גוף זה או אחר ו/או פוגע באדם זה או אחר ו/או כולל תוכנות "וירוסים" ו/או דואר זבל ו/או לא רלוונטי ו/או פוגע בזכויות של צד שלישי, ו/או פוגע ברגשות הציבור ו/או עלול להוות בסיס לעילת תביעה אזרחית ו/או עלול להוות בסיס לאישום פלילי ו/או העלול להיות תוכן מזיק.

משתמש באתר המעוניין להזמין באמצעות האתר, חייב לעמוד תחילה בכל תנאי הסף הבסיסיים הבאים:

 1. הינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. (אם משתמש שאינו כשיר יבצע הזמנה, יראו את האפוטרופוס שלו (או כל גורם אחראי חוקי אחר) כמי שאישר את פעולתו.

 2. הינו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה ותושב ישראל או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.

 3. הינו בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת פיזית (לא תיבת דואר) בישראל.

 4. הינו מבצע את ההזמנה כשהוא פיזית בישראל.

 5. הינו מזמין באופן אישי או שהינו מיופה כוח חוקי של המזמין.

 6. הינו מזמין את המוצרים לשימוש הפרטי, ושלא למטרה לסחור בהם (יודגש כי זכויות המזמין אינן ניתנות למכירה, העברה, המחאה במישרין או בעקיפין).

 7. הינו בעל כרטיס אשראי ויזה או ישראכרט, מאסטרקארד או אמריקן אקספרס ישראלי או בינלאומי תקף, שהונפק בישראל ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי (או מיופה כוח כדין לעשות שימוש בכרטיס אשראי כאמור).

 8. יודגש, כי העברת פרטים לא נכונים לאתר ו/או ללא רשות ו/או התחזות עלולות להוות עבירות פליליות ו/או עוולות אזרחיות, והעושה כן – צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.

 9. בלא לגרוע מהאמור לעיל, אתר תבלינסקי שומר לעצמו את הזכות שלא לאפשר למזמין מסוים מכל סיבה שהיא לרכוש מוצרים באמצעות אתר תבלינסקי, לרבות ביטולה של ההזמנה בכל עת, על פי שיקול דעתו הבלעדי של האתר וללא כל צורך בנימוק או הסבר לכך.

פרטי המוצרים והשירותים:

 1. תבלינסקי מציגה באתר פרטים של המוצרים והשירותים המוצגים למכירה כגון: תיאור, תכולה, תמונות, מחיר, זמן אספקה וכד'.

 2. תבלינסקי רשאית לשנות בכל עת לפי ראות עיניה את ההיצע ו/או את מגוון המוצרים המוצגים ברשימת המוצרים המופיעים באתר, וכן להחליף ו/או להוסיף איזה מהמוצרים ברשימת המוצרים או להוציא איזה מהמוצרים מהרשימה וזאת מעת לעת, והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי.

 3. מובהר בזאת, כי אופן הצגת המוצרים באתר יקבע מעת לעת על פי שיקול הדעת הבלעדי של האתר.

 4. יובהר כי תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל. בכל אופן התמונות אינן מחייבות באופן כלשהו את "תבלינסקי".

 5. תוכן האתר אינו מהווה עצה ו/או עצת מומחה ו/או חוות דעת. משתמש המזמין המוצר ו/או שירות מזמין אותו "AS IS" באחריותו בלבד.

 6. לקבלת הבהרות ניתן לפנות לשירות הלקוחות של החברה טלפונית ו/או באמצעות דואר אלקטרוני.

 7. מובהר בזאת, כי במסגרת רכישת המוצרים באתר תבלינסקי, לא תתאפשר רכישה סיטונאית של המוצרים. תבלינסקי שומרת לעצמה זכות למנוע ביצוע רכישות והזמנות, שעל פי שיקול דעתה הבלעדי, הינם בגדר רכישה סיטונאית.

 8. מוצרים הנמכרים באתר תבלינסקי אשר מעצם טבעם יש לבוחרם כגון- פירות יבשים או תבלינים שלמים יבחרו על ידי צוות עובדי "תבלינסקי" ובחירתם תעשה בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי של העובדים, וזאת בכל הקשור לטיב ו/או טריותם של המוצרים, ולמזמין לא תהא כל טענה ו/או תביעה בגין מוצרים אלו שיסופקו לו.

 9. כמו כן, לא תהא למזמין כל טענה ו/או תביעה כנגד תאריך התפוגה המצוין על המוצר שסופק ללקוח כל עוד תאריך התפוגה הרשומה על המוצר הינה בפרק זמן סביר לפני תום התפוגה, וזאת בהתאם לשיקול הדעת הבלעדי של אתר תבלינסקי.

 10. האחריות ותקופת האחריות למוצרים אחרים כדוגמת כלים אביזרים וגאדג'טים הם בהתאם לאחריות של החברה היצרנית בלבד.

 11. כל המוצרים שבאתר של ספקים מצד ג' הם באחריותם בלבד, וכל המפרטים ו/או תכונות השימוש בהם הם באחריותם בלבד ולא יחול על תבלינסקי מפעילת האתר.

מחירים:

 1. מחירי המוצרים הקובעים הינם רשומים ליד כל מוצר מהמוצרים המופיעים באתר, והינם למוצר בודד (אלא אם צויין במפורש אחרת). מובהר בזאת, כי תבלינסקי, תהא רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר מפעם לפעם ולפי שיקול דעתה הבלעדי.

 2. מובהר בזאת, כי במידה ועודכנו מחירי המוצרים לפני תום הליך בחירת המוצרים על ידכם תחויבו לפי המחירים המעודכנים. כמו כן, במידה והזמנתם מוצר ובין מועד הזמנתו למועד אספקתו ישתנה מחירו (כפוף לאמור בסעיף אספקת המוצרים להלן) המחיר הקובע שעל פיו יחויב המזמין יהיה המחיר בעת אישור ההזמנה על ידכם.

 3. מחירי המוצרים הנמכרים באתר, אינם תואמים בהכרח את מחירי המוצרים הנמכרים בחנות "תבלינסקי" והמחיר הקובע הינו המחיר, כפי שמופיע באתר כפי שהיה במועד אישור ההזמנה, ובכל מקרה לא המחיר המופיע על תו מחיר כלשהו המוטבע על המוצר או במקום אחר.

 4. מוצרים אשר מוצגים למכירה במחירי מבצע יסופקו במחיר המבצע בכפוף לכך שהמבצע הינו בתוקף במועד אישור ההזמנה על ידי הלקוח.

 5. חיוב המזמין בגין מוצרים הנשקלים יהא בהתאם למשקל המוצרים בהתאם לשקילתם בפועל על ידי תבלינסקי. יובהר, כי אומדן ערך ההזמנה שנמסר למזמין הינו מתבצע עפ"י הערכת המשקל של המוצרים הנשקלים המוזמנים. לתשומת לב המזמין, מטבע הדברים, במוצרים הנמכרים ומסופקים על פי משקל תתכן סטייה סבירה בין המשקל שהוזמן לבין המשקל שיסופק בפועל, ולפיכך החשבון ייעשה בהתאם למשקל המוצר שסופק בפועל למזמין ולא תהא לו כל תביעה ו/או טענה בשל כך.

 6. המחירים באתר כוללים מע"מ.

דמי משלוח:

 1. מחיר המוצרים באתר – אינו כולל דמי משלוח. דמי המשלוח מצוינים בנפרד ומחויבים בהתאם לגודל ההזמנה ומספר המוצרים שנרכשים, בהתאם לבחירת הלקוח, בהתאם למפורט בתהליך ההזמנה.

 2. הזמנה באתר תבלינסקי תחייב את המזמין בדמי משלוח בסך כפי שיצויין באתר עבור דמי משלוח למען המבוקש במסגרת הזמנה אחת. מובהר בזאת, כי דמי המשלוח הינם בנוסף לתשלום ההזמנה.

 3. דמי המשלוח המפורטים באתר אינם כוללים משלוח חריג ו/או משלוח מחוץ לישראל.

 4. משלוח חריג משמעותו משלוח מוצרים ליישובים אשר דואר ישראל לא מפיץ אליהם דברי דואר וחבילות. במקרה של משלוח חריג ו/או משלוח מחוץ לישראל תהיה רשאית החברה לגבות תשלום נוסף על התשלום הנגבה בגין משלוח רגיל.

 5. תבלינסקי שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את דמי המשלוח מעת לעת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, ואינה מתחייבת להודיע מראש על שינוי ו/או עידכון כאמור.

אבטחת מידע ופרטיות באתר:

 1. אנו מודעים לרגישות הכרוכה בהפעלתו של אתר מכירות באינטרנט, ולכן אנו נוקטים באמצעי הזהירות המתקדמים ביותר עבור רכישה בטוחה.

 2. תבלינסקי מקדישה משאבים ונוקטת אמצעים מחמירים למניעת חדירה לאתר ו/או למחשביה ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים באתר. עם זאת לא ניתן לשלול שיבושים באופן מוחלט. על כן, המשתמש מצהיר בזאת כי לא תהיה לו טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד תבלינסקי ונגד מי מטעמה עקב פגיעות, תקלות ו/או שיבושים כאמור, העלולים להיווצר מחדירה כאמור.

 3. נפלה טעות בתום לב בתיאור המוצר, לא יחייב הדבר את תבלינסקי.

 4. רישומי המחשב בדבר הפעולות המתבצעות באתר יהוו ראיות לכאורה לנכונות הפעולות.

התשלום באמצעות כרטיס אשראי:

 1. תשלום באמצעות כרטיס אשראי (להלן: "פעולה") ואישור הפעולה על-ידי חברת כרטיס האשראי מהווים תנאים מוקדמים לתוקפה של ההזמנה.

 2. התשלום באתר תבלינסקי יתבצע באמצעות כרטיסי אשראי המונפקים על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי המוכרות והפועלות בארץ בלבד. ובכפוף לכך שחברות אלו מתירות את ביצוע התשלומים ברשת האינטרנט ולמזמין.

 3. תנאי האשראי יהיו בהתאם לתנאים שיהיו נהוגים בתבלינסקי בעת מועד ההזמנה.

 4. מועדי האספקה יימנו אך ורק מעת כניסת ההזמנה לתוקף.

 5. תשלום באמצעות כרטיס אשראי ייעשה באופן אישי על ידי בעל הכרטיס, או על ידי מיופה כוח של בעל הכרטיס אשר קיבל ממנו ייפוי כוח כדין.

 6. יש למסור את פרטי כרטיס האשראי לתבלינסקי באמצעות הקלדת פרטיו באתר או באמצעות שיחת טלפון- בהתאם להוראות הכתובות באתר.

 7. לאחר מכן תמתין תבלינסקי להודעת חברת האשראי לפיה יתברר אם הפעולה אושרה או נדחתה.

 8. אם לא תאושר העסקה על ידי חברת כרטיס האשראי, תודיע על כך תבלינסקי באמצעות פרטי הדואר האלקטרוני שיש להזין בעת הקלדת ההזמנה או בדרכים אחרות. על המשתמש יהיה לפנות לשירות הלקוחות ולהסדיר את התשלום באמצעות כרטיס אשראי בתוך 7 ימים. לא עשה כן, תהא תבלינסקי זכאית לראות את ההזמנה כמבוטלת.

 9. אם תאושר העסקה על ידי חברת כרטיס האשראי, תודיע על כך תבלינסקי באמצעות פרטי הדואר האלקטרוני שיש להזין בעת הקלדת ההזמנה. כל עוד לא נשלח אישור בדואר אלקטרוני כאמור, אין לראות את ההזמנה כמאושרת.

 10. יובהר כי ההזמנה תחייב את תבלינסקי רק אם אושרה על ידה.

 11. גם לאחר אישור העסקה על ידי חברת כרטיס האשראי, רשאית תבלינסקי שלא לאשר את ההזמנה, ולבטל את העסקה עם חברת כרטיס האשראי.

 12. על אף האמור לעיל, תבלינסקי, שומרת לעצמה את הזכות לקבוע הסדרי תשלומים ו/או אמצעי תשלום אחרים ככל שתבחר לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות הסדרים לתשלום באמצעים שונים מכרטיס אשראי, לפי שיקול דעתה הבלעדי ובכל עת כפי שיראה לה.

אספקת/משלוח המוצרים:

 1. המוצרים הנכללים בהזמנה יסופקו על ידי תבלינסקי למען כמבוקש על ידי המזמין, ובכפוף לכך שזכותה של תבלינסקי שלא לספק מוצרים כלשהם, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי.

 2. תבלינסקי תדאג לאספקת המוצר ללקוח לכתובת שהוקלדה על ידו בעת ביצוע הרכישה באתר מכירות, תוך 10 ימי עסקים (ימי עסקים נספרים יום לאחר ביצוע ההזמנה).

 3. זמני האספקה כוללים רק מניינם של ימי עסקים (כך, למשל אינם כוללים ימי שישי, שבת, ערבי חג, ימי חג, שביתות, עיתות מלחמה וכדומה).

 4. מניין המועדים לאספקת המוצרים לא יתחיל אלא לאחר תשלום מלא באמצעות כרטיס אשראי. יובהר כי ביצוע העסקה מותנה באישור של חברת האשראי.

 5. מובהר כי זמן האספקה של ההזמנה ועלותה (בהתאם לבחירת הלקוח) הינם על פי מועדים של שירות המשלוחים בהתאם לבחירת הלקוח, ולא ניתן להתחייב למועדים מדויקים או להבטיח את איכות השירות של חברת המשלוחים.

 6. תבלינסקי עושה את מירב המאמצים על מנת שמוצריה יסופקו מהר ככל הניתן מרגע אישור ההזמנה. בכל מקרה ומכל סיבה שהיא "תבלינסקי" אינה מתחייבת על זמן הגעת המשלוח ליעדו מרגע ביצוע ההזמנה. יחד עם זאת, בכל מקרה של תקלה באספקת המוצרים הנכם מוזמנים לפנות את "תבלינסקי" ואנו נעשה כל דבר שבכוחנו כדי לזרז את זמן המשלוח.

 7. בעת אספקת המוצר תהיה רשאית החברה ו/או מי מטעמה כתנאי לאספקה לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי ו/או הצגת תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי ו/או חתימתו של בעל כרטיס האשראי על גבי שובר כרטיס האשראי.

 8. תבלינסקי תעשה כל מאמץ על מנת לספק את כל המוצרים בהזמנה ובמועד, אולם לצערנו לא תמיד יהיו כל המוצרים זמינים לפיכך, תבלינסקי אינה מתחייבת לספק את כל המוצרים בהזמנה בין אם צוין, כי הם במלאי ובין אם לאו ולמזמין לא תהא כל טענה ו/או תביעה כל שהיא כלפי תבלינסקי בגין אי אספקת מוצר כלשהו מההזמנה, מובן מאיליו כי מוצר שלא יסופק על ידי תבלינסקי לא יחויב.

 9. מובהר בזאת, כי במידה ובעת מועד אספקת המוצרים, לא יהיה המזמין ו/או מי מטעמו במען שבוקשה הזמנת המוצרים על ידי המזמין, והמזמין לא יאשר טלפונית במוקד שירות הלקוחות, כי הינו מאשר השארת ההזמנה ליד דלת ביתו או בכל מקום אחר הסמוך למענו תוחזר ההזמנה לחנות. ועל המזמין תהא האחריות לתאם עם שירות הלקוחות את מועד האספקה בשנית. אי קביעת מועד הזמנה חדש על ידי המזמין, לא תפטור אותו מתשלום ההזמנה שבוצע על ידו.

 10. במשלוח המוצרים בשנית יחויב המזמין בנוסף לתשלום דמי המשלוח הראשוניים גם בתשלום דמי משלוח נוספים.

 11. מובהר בזאת, כי ככל שאושר על ידי המזמין השארת ההזמנה בסמוך לדלת מענו או במקום אחר הסמוך למענו, מסכים ומאשר המזמין, כי האחריות בדבר המוצרים הינה שלו בלבד ובכל במקרה של גניבה ו/או קילקול ו/או כל טענה אחרת בקשר לכך לא יוכל לבוא המזמין בטענות ו/או תביעות כנגד חוות התבלינים.

 12. אי עמידת תבלינסקי במועד האספקה המבוקש מכל סיבה שהיא לא יפטור, בכל דרך שהיא, את המזמין מחובת התשלום בגין האספקה.

 13. אריזת המוצרים המוזמנים תעשה בשקיות ניילון ו/או בכל אריזה אחרת, כפי שתראה לתבלינסקי, ולא תהא למזמין כל טענה ו/או תביעה בשל כך.

אחריות למוצרים:

 1. תבלינסקי עושה הכל שהנאתכם ממוצריה תהיה מלאה. המוצרים יוצאים כשהם איכותיים, טריים ושלמים.

 2. המזמין מתחייב לבדוק את המוצר מייד עם קבלתו, לדווח לתבלינסקי מיד על כל אי התאמה, פגם ו/או טענה ולאפשר לתבלינסקי לתקן כל אי התאמה שכזו.

 3. האחריות תקפה רק לגבי לקוח המחזיק בידיו הוכחת קנייה מקורית ורק אם הרכישה נעשתה באמצעות החנות המקוונת.

 4. מובהר כי תבלינסקי לא תהיה אחראית למוצרים במקרה של חשיפת המוצר למים, לשמש, לחום ולתנאים סביבתיים קשים.

 5. אחריות תבלינסקי לא תחול במקרים בהם הפגם במוצר נגרם כתוצאה מהפעלה שגויה.

 6. תבלינסקי לא תהא אחראית לכל נזק ישיר או עקיף הנובע מהשימוש או השימוש השגוי במוצר לרבות כל נזק מקרי, מיוחד, עקיף או תוצאתי – ככל שהחוק מתיר זאת. על הלקוח חלה האחריות וכל סיכון וחובות עבור אובדן, נזק וחבלה לגופו ו/או לרכושו ו/או לרכושם ו/או לגופם של צדדים שלישיים, הנובעים מהשימוש ו/או אי השימוש במוצר, למעט במקרים בהם נקבע כי הנזק האמור נגרם עקב רשלנותה הבלעדית של תבלינסקי.

 7. מובהר כי אם יסרב המזמין לקבל את המוצר, זכאית תבלינסקי לעשות בו שימוש, ולחייב את המזמין לשלם את מחיר העסקה.

 8. עיכוב בביצוע התשלום יעכב אוטומטית את אספקת המוצר.

 9. החותם מטעם המזמין ערב אישית לכל התחייבויות המזמין על פי תקנון זה, לרבות (אך לא רק) הכספיות.

 10. ביטול הזמנה / השבת כספים:

  שינוי/ עדכון הזמנה על ידי המזמין תתאפשר, לפי שיקול דעתה הבלעדי של תבלינסקי, שתעשה כל מאמץ לאפשר את שינוי ההזמנה כמתבקש על ידי המזמין.

 11. ביטול עסקה :
  א. על פי תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) תשע"א-2010 לא תחול זכות ביטול בגין מוצרי מזון.

  ב. המזמין רשאי לבטל את ההזמנה כל עוד לא נמסרה למשלוח לחברה המשלחת.

  ג. יובהר כי במקרה כאמור לעיל, בו ניתן יהיה לבטל את ההזמנה, יזוכה המזמין מהתשלום ששולם על-ידו, אולם ישלם המזמין דמי ביטול בסך 5% או 100 ₪ לפי הנמוך מבינהם מההזמנה בכפוף לחוק הגנת הצרכן.
  ד.יובהר כי לאחר שכבר סופקו המוצרים, לא ניתן יהיה לשנות ו/או לבטל את ההזמנה והמזמין יחוייב בתשלום מלוא סך ההזמנה או בתשלום ההזמנה המקורית לפני השינוי כאמור, לפני העניין.
  ה. חשוב לציין כי ברגע שבחרתם לעדכן הזמנה, מתייחסת לכך המערכת כהזמנה חדשה ולפיכך המחירים של ההזמנה המעודכנת יתעדכנו לפי המחירים העדכניים בשעת עדכון ההזמנה. בנוסף, עדכון ההזמנה מבצע שמירה נוספת במסגרת האשראי על כל סכום ההזמנה, אין מדובר בחיוב האשראי אלה בשמירה של מסגרת בלבד.

 1. אתר תבלינסקי יהא רשאי לשנות ו/או לבטל הזמנה ובלבד שימסור על כך למזמין הודעה לפני מועד האספקה. במקרה של ביטול לא יחוייב המזמין בתשלום סך ההזמנה, ובמקרה של שינוי יחויב המזמין בהתאם להזמנה ששונתה.

מועדון לקוחות:

 1. תבלינסקי רשאית, אך לא חייבת לצרף מזמין המזמין באמצעות אתר, גם למועדון הלקוחות של תבלינסקי. בהצטרפותו לשירות מאשר הלקוח כי קרא את תקנון המועדון ומסכים לכל תנאיו.

 2. במידה ומצוי ברשותכם כרטיס מועדון לקוחות תתבקשו על ידי אתר תבלינסקי בעת שייקבע על ידי האתר, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לעדכן את מספר הכרטיס וזאת על מנת שתוכלו ליהנות מכל ההטבות והזכויות המוענקות.

מבצעי מכירות:

 1. א. מעת לעת יימכרו מוצרים באתר תבלינסקי במסגרת מבצעים לקידום מכירות.

 2. ב. המבצעים הנערכים באתר, הנם במסגרת מכירות באתר בלבד, ואינם קשורים ליתר המבצעים המוצעים בחנות. החנות תבלינסקי לא תהא מחויבת למכור, במסגרת האתר, מוצרים בתנאי מבצע גם אם המוצרים הנ"ל ימכרו בתנאי מבצע במסגרת חנויות הרשת. כמו כן מבצעים שיתנהלו באתר לא יחייבו את חנויות הרשת.

 3. ג. במידה ואתר תבלינסקי יחליט לקיים מבצע כלשהו אזי המבצע יהיה בתוקף עד למועד כפי שייקבע ו/או עד לגמר המלאי (לפי המוקדם מביניהם), והכל בכפוף לתנאים ו/או לתקנון המבצע הרלוונטי ו/או בכפוף למצוין בצד המוצר המוצע במסגרת המבצע. מחירי המבצע נכונים ליום האספקה בלבד, כמפורט לעיל.

אחריות:

 1. א. תבלינסקי אינה אחראית לנזק ו/או הפסד כלשהו שייגרם למזמין באתר תבלינסקי ו/או לצד שלישי אחר כלשהו כתוצאה משימוש ו/או רכישה המתבצעת באתר תבלינסקי.

 2. ב. האמור לעיל, הינו לרבות מקרה של רכישה המתבצעת באמצעות כרטיס אשראי ללא הסכמת בעל הכרטיס, ו/או כל פעולה שתבוצע באתר על ידי צד ג' כלשהו שיכנס לאתר ויגרום נזק.

 3. ג. תבלינסקי לא תישא בכל אחריות לנזק שייגרם למזמין במישרין או בעקיפין, וזאת עקב איחור במועד האספקה או מכך שסופקו מוצרים פגומים או לא תקינים, למעט אם הפגם או הקלקול נבעו מרשלנות של תבלינסקי. למען הסר ספק מובהר, כי אחריות אתר תבלינסקי תהא מוגבלת בכל מקרה עד לגובה סכום המוצר בלבד.

 4. ד. מובהר בזאת, כי מידע בקשר למוצרים המופיעים באתר תבלינסקי הינו לעיתים מיצרני המוצרים, ולפיכך אין תבלינסקי אחראית על מידע זה.

 5. ה. המזמין יישא באחריות מלאה לנזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם לו ו/או לאתר תבלינסקי ו/או לצד שלישי אחר כלשהו בגין טעות שביצע המזמין בהקלדת הנתונים, לרבות, טעות בהקלדת כתובתו, טעות בהקלדת פרטי כרטיס האשראי, טעות בהקלדת כתובת לאספקת ההזמנה וכיוצ"ב.

 6. ו. אתר תבלינסקי עושה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילות האתר ויחד עם זאת המזמין פוטר את האתר מכל אחריות לנזק מכל מין וסוג שהוא שעלולים להיגרם לו ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מפעילות באתר ו/או מתקלה טכנית בחומרה ו/או בתוכנה הקשורים לאתר.

 7. ז. אתר תבלינסקי לא יהא אחראי, בכל הקשור לאתר, לנזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם למזמין ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מתקלה בתקשורת (אינטרנט או טלפון) שתנבע ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של ספקי אינטרנט ו/או ספקי תקשורת טלפונית באשר הם.

 8. ח. אתר תבלינסקי לא יהא אחראי לנזק מכל סוג שהוא שייגרם, במישרין או בעקיפין, ללקוח ו/או לצד ג' כלשהו, בכל הקשור למוצרים שיירכשו בתבלינסקי ואשר צד ג' שהינו היצרן ו/או היבואן שלהם סיפק אותם לתבלינסקי, והכל בכפוף לאחריות החלה על פי כל דין.

 9. ט. בנוסף יובהר, על אף שבאתר זה מופיע מידע פרסומי וכן קישוריות לאתרים נוספים, אין אתר תבלינסקי אחראי לתוכן ו/או למידע שמקורם מצד ג'.

 10. י. מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, בכל מקרה לא תישא תבלינסקי בסכום נזק העולה על מחיר המוצרים אשר הוזמנו ושולמו על ידי המזמין.

 11. יא. אלרגניים/גלוטן- אין להסתמך על הפירוט המופיע במרכיבי המוצר כפי שמופיעים באתר . יש לקרוא את המופיע על גבי המוצר לפני השימוש בו.

 12. יג. תוקף המבצע הינו בהתאם למועד האספקה לבית הלקוח.

 13. יד. האחריות תקפה רק לגבי לקוח המחזיק בידיו הוכחת קנייה מקורית ורק אם הרכישה נעשתה באמצעות החנות האתר מכירות. החברה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מהלקוח להוכיח כי הינו הרוכש המקורי של המוצר.

 14. טו. הנתונים המופיעים על המוצרים נמסרו על-ידי ספקי המוצר ובאחריותם.

  ייתכנו טעויות ו/או אי התאמות בסימון המוצרים.

 15. למרות ש"תבלינסקי" נוקטת בכל האמצעים כדי להציג באתר או דרכו מידע מדויק ומהימן ככל שניתן, תבלינסקי אינה ולא תהא אחראית, במישרין או בעקיפין, לזמינות, אמיתות, מהמינות ו/או מידת הדיוק של התוכן המופיע באתר, והסתמכות על כל תוכן המוצג באתר או דרכו הינה באחריותך המלאה.

שמירה על מידע:

 1. במסגרת השימוש באתר נמסרים פרטים אישיים של המזמין/המשתמש לחברה כגון: שם פרטי, שם משפחה, מספר תעודת זהות, מספר טלפון, דואר אלקטרוני, סיסמא, פרטי התקשרות, מספר כרטיס אשראי וכד' (להלן: "מידע").

 2. תבלינסקי לא תעביר את המידע לצדדים שלישיים, אלא על פי הוראה מחייבת של רשות מוסמכת (כגון: בית משפט).

 3. תבלינסקי נוקטת באמצעי זהירות טובים ומקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע, ולפיכך היא לא תהא אחראית לכל נזק שייגרם כתוצאה מהגעתו של המידע לצדדים שלישיים.

 4. הנכם מתחייבים שלא לבצע או לנסות לבצע כל פעולות שיבוש פעולת האתר, לרבות- כל ניסיונות חדירה, סריקה ו/או חשיפת מידע וכיוצ"ב. כמו כן, נאסר באיסור מוחלט להפעיל רובוט או אמצעי אוטומטי אחר אשר מטרתו לסרוק נתונים מתוך האתר.

 5. מובהר בזאת, כי אתר תבלינסקי יפעל בכל דרך חוקית נגד מבצעי הפעולות האסורות, כמפורט בסעיף זה.

 6. תבלינסקי לא תישא בכל אחריות בקשר לחשיפת פרטי המזמין או כל שימוש לרעה אחר, וזאת במידה ולא שמרתם את שם המשתמש ו/או הסיסמה שלכם כראוי או לא החלפתם את סיסמתכם מעת לעת כמומלץ.

 7. לחיצה על כפתור "שלח" יש משום הסכמה לחברה או למי מטעמה לעשות שימוש במידע אישי זה על מנת לספק לך מידע על המוצרים ומידע נוסף באמצעות אימייל או אחר, על שירותים ומשאבים הקשורים למוצרים של החברה. בנוסף, ניתן יהיה להשתמש במידע אישי זה למטרות סקר שוק. באם תחפצן להסיר בכל עת את פרטייך האישיים מרשימת התפוצה של החברה, ניתן לשלוח מייל לכתובת co.il@gmail.comאו ליצור קשר טלפוני – 03-6721818.

קניין רוחני:

 1. הקניין הרוחני באתר תבלינסקי, בכלל זה הפטנטים ו/או זכויות היוצרים ו/או סמני המסחר ו/או שמות מסחריים ו/או המדגמים ו/או תמחור המוצרים ומחירון המוצרים וכיוצ"ב, שייכים בלעדית לתבלינסקי.

 2. זכויות הקניין הרוחני של תבלינסקי כאמור לעיל, יחולו גם על עיצובו הגרפי של האתר, התוכנות, בסיסי הנתונים וכל חומר אחר המצוי באתר .

 3. האתר תבלינסקי שומר על כל זכויותיו וקנייניו בתכולת האתר, ואין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם בתכולת האתר ו/או בחלק ממנה.

 4. כל אזכור בקטלוגים השונים של שם, סימן מסחר, מוצר ו/או שירות של צד שלישי כלשהו, מופיע אך ורק כשירות ללקוח ואין בו כדי להוות פרסומת, קידום מכירות, מתן חסות ו/או המלצה כלשהי לגביהם. תמונות המוצרים מובאות להמחשה בלבד.

 5. האתר ותכולת האתר נועדו אך ורק לשימוש פרטי ולא מסחרי. ואין לשכפל ו/או להעתיק ו/או לשווק ו/או למכור ו/או לסרוק ו/או לתרגם ו/או להציג כל חומר כמפורט לעיל אלא אם ניתנה התקבלה הסכמה מפורשת לכך מתבלינסקי.

 6. התוכן המוצג באתר מוגן על ידי דיני הקניין הרוחני ובכלל זה דיני זכויות יוצרים, דיני סימנים מסחריים, דיני עוולות מסחריות, דיני הנזיקין, דיני עשיית עושר ולא במשפט, דיני הגנת הצרכן, דיני הקניין ועוד.

 7. כל זכויות הקניין הרוחני הקשורות באתר ו/או בתוכן האתר ו/או בקוד האתר ו/או בקבצי האתר ו/או בתוכנות האתר ו/או בשם האתר ו/או בשמות המתחם של האתר שייכות בלעדית לבעלי האתר או מי מהם. אין לפגוע בזכויות אלו, ואין לעשות בהן שימוש כל שהוא.

תנאים נוספים:

 1. בעלי האתר רשאים לפי שיקול דעתם הבלעדי לנהוג באתר כחפצם ובכלל זה להציג בו כל תוכן שהוא ו/או להסיר ממנו כל תוכן שהוא ו/או לשנות או לעצב מחדש את צורתו ומבנהו של האתר ו/או לשנות את תנאי השימוש באתר ו/או לשנות את כתובתו של האתר.

 2. ידוע למשתמש באתר כי פעילות האתר עשויה להפסק בכל עת לצמיתות, זמנית או לסירוגין, ולא תהיה לו אף טענה בקשר לכך.

 3. אין להעתיק ו/או להעביר ו/או למחוק ו/או לפגוע ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או להציג בפומבי ו/או לשדר בכל דרך ו/או למסור לצד שלישי ו/או לעשות שימוש מסחרי – באתר ו/או בתוכן שבאתר ו/או בקוד האתר ו/או בקבצי האתר ו/או בתוכנות האתר.

 4. מפעילי האתר רשאים לאסוף כל מידע הנוגע לשימוש באתר ולאופי השימוש באתר וכל מידע שיועבר לאתר על ידי המשתמשים באתר ולעשות בו שימוש, בין היתר, לצרכים המסחריים של האתר ו/או לצורך פרסום ממוקד ו/או לשיפור השירותים המוצעים על ידי האתר. למען הסר ספק מובהר כי כניסה לאתר ו/או שימוש באתר מהווים הסכמה מראש לתנאי זה.

 5. תבלינסקי ראשית לערוך סקרי שביעות רצון מעת לעת על מנת לשפר את השירות שהיא מעניקה ללקוחותיה. סקר שביעות רצון יכול שיהיה בהודעת SMS, במייל או בטלפון והפרטים שהלקוח מוסר בעת ההזמנה ישמשו את תבלינסקי לשם ביצוע הסקר.

 6. הנך מעניק לאתר רישיון להשתמש במספר הטלפון שמסרת על מנת לשלוח אליך הודעות SMS ככל שיידרשו במטרה לשפר את השירות, לספק לך תמיכה ועל מנת לטפל בבקשותייך ותלונותייך. לשלוח אליך עדכונים, הודעות ומידע נוסף בקשר לשירות.

 7. להציג או לשלוח אליך חומרי שיווק ופרסום כאשר אתה משתמש ביישום, לערוך סקרים ושאלונים שמטרתם שיפור השירות, לאכוף תנאי הסכם זה, ליצור עמך קשר כאשר תבלינסקי סבורה שדבר זה הכרחי, כדי לטפל בקלקולים ותקלות, לצורך פעולה במקרה של מחלוקת, או הליכים משפטיים מכל סוג בינן לבין תבלינסקי ו/או הפעלת השירותים, או בינך לבין משתשמשים אחרים או צדדים שלישיים בקשר או בנוגע לשירות.

 8. אין להעביר לאתר ו/או לרשת האינטרנט דבר העלול להזיק לאתר ו/או לאחרים ו/או תוכן מזיק כל שהוא ו/או "וירוסים" ו/או "דואר זבל". כל נזק שייגרם לכל צד שהוא בעניין זה לא יהיה באחריות האתר ו/או מפעילי האתר אלא באחריות הגורם שהעביר את התוכן המזיק.

 9. העברת תוכן על ידי המשתמש מהווה הצהרה והתחייבות מצדו כי אין מדובר בתוכן מזיק ו/או כל חומר פוגעני אחר. כמו כן מצהיר ומתחייב המשתמש כי מפעילי האתר מורשים על ידו להשתמש בתוכן ו/או בכל חלק ממנו לפי שיקול דעתם הבלעדי, לרבות שמירתו, פרסומו, עריכתו, מחיקתו, היעזרות בו לצרכים מסחריים ופרסומיים, שילובו עם תכנים אחרים. כל הזכויות בתוכן המועבר יהיו שייכות לאתר.

 10. מפעילי האתר אינם מתחייבים לפקח ואינם אחראים לתכנים המועברים לאתר על ידי המשתמשים באתר. האחריות בעניין זה היא של המשתמש בלבד שהעביר את התוכן.

 11. מפעילי האתר לא יהיו אחראים לנזק כל שהוא שייגרם למשתמש או לכל צד אחר באופן ישיר או עקיף כתוצאה מוירוסים ו/או שימוש בקישורים המופיעים באתר ו/או שימוש כל שהוא באתר אחר שקיים קישור אליו באתר. השימוש באתר ו/או הכניסה לאתר מהווים ויתור מראש על כל טענה נגד מפעילי האתר, והסכמה מראש למתן פטור למפעילי האתר מכל טענה שתועלה נגד מפעילי האתר.

 12. מפעילי האתר יהיו זכאים לפיצוי ושיפוי מלאים מהמשתמש בגין כל נזק שייגרם להם כתוצאה מהעברת תוכן מזיק.

 13. הפרה של תנאי מהתנאים המנויים לעיל יזכה את בעלי האתר, בנוסף לסעדים המגיעים להם על פי כל דין, לשיפוי ולפיצוי מלא ומיידי על כל הנזקים וההוצאות שייגרמו להם עקב ההפרה לרבות הוצאותיהם המשפטיות, ולרבות עקב פשרה עם הצד שלישי.

הדין וסמכות השיפוט

 1. סמכות השיפוט במקרה של סכסוך תהא מסורה באופן בלעדי לבתי המשפט בתל-אביב המוסמכים לדון בעניין.

 2. על השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.

חלקים רבים מתקנון זה הועתקו באישור מאתר  iWebsite